Miljöpolicy

Aqua Power AB arbetar med betongrivning. Arbetet sker huvudsakligen som underentreprenör vid större underhållsprojekt av vägbroar, parkeringshus mm. I vårt arbete har vi som målsättning att vi, våra kunder och leverantörer skall genomföra vårt uppdrag med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Våra riktlinjer för miljöarbetet innebär:

  • att vi följer de lagar och föreskrifter som ställs på vår verksamhet
  • att vi använder metoder och arbetsmaskiner som ger maximala miljöfördelar
  • att vi strävar efter att minska miljöpåverkan av våra transporter
  • att våra medarbetare i sitt dagliga arbete tar ansvar för att miljöpolicyn följs
  • att vi ständigt strävar efter att genomföra förbättringar i vårt miljöarbete